Gebedspunten (week 32)

Gebedspunten (week 32)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de zieken die herstellende zijn of thuis op een operatie wachten.
  • de samenleving nu er zoveel onrust is.
  • Dank God voor de welvaart en gezondheid die we hebben, en dat we hiervan kunnen delen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow