Gebedspunten (week 33)

Gebedspunten (week 33)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de zieken thuis of in het ziekenhuis.
  • Loof God voor het geheel van de schepping, de dieren, planten, bomen, elementen, alles is met elkaar verweven en heeft een rol. De mens is er bij gezet als kroon op de schepping.
  • De mens heeft een luxe positie, mag van de schepping leven, heeft veel meer mogelijkheden en mag op de schepping passen. Loof God voor dit geheel en bid dat we ons dit realiseren en er naar handelen opdat we niet alleen aan onszelf denken, maar zorg hebben voor anderen en de schepping.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow