Gebedspunten (week 35)

Gebedspunten (week 35)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de vluchtelingen die naar Nederland komen, opdat we hen een veilige haven bieden.
  • de jeugd die losgelaten wordt in een wereld met vele valkuilen.
  • de mensen in het dorp die in rouw zijn over het verlies van een naaste.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow