Gebedspunten (week 37)

Gebedspunten (week 37)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de politieke leiders opdat ze stelling durven nemen in hun werk.
  • de zieken thuis waar we soms niet zoveel over horen en voor hen die op een operatie wachten.
  • Dank en looft God voor uw zegeningen en neem ook tijd in uw gebeden om te luisteren naar God.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow