Gebedspunten (week 48)

Gebedspunten (week 48)

Wilt u komende week danken en bidden voor:

Bid voor vrede in Europa

Bid voor de zieken

Dank voor de schepping en wat wij kunnen maken

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow