Gebedspunten (week 51)

Gebedspunten (week 51)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Bid voor de zieken die wachten op behandeling, onder behandeling staan of herstellende zijn.
  • Dank voor het feit dat we in vrijheid de komst van Jezus mogen vieren, die gekomen is om ons de mogelijkheid te geven bevrijd te worden van dingen die ons neerdrukken en een relatie met God aan te gaan.
  • Bid voor de mensen die een verkeerd beeld hebben van het Christelijk geloof.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow