Gebedspunten (week 1)

Gebedspunten (week 1)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Het Joodse volk dat door de eeuwen heen veel verdrukt is en nu eindelijk weer een eigen land heeft. Bid voor wijsheid voor de nieuwe regering.
  • Dank voor onze rol in deze schepping en dat wij op de schepping mogen passen en looft God voor de schoonheid er van.
  • Bid voor vrede in Oekraïne en wijsheid voor de bestuurders.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow