Gebedspunten (week 3)

Gebedspunten (week 3)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Bid voor de regering in Nederland opdat ze verstandige besluiten nemen.
  • Dank God voor uw gaven en laat ze niet uit handen nemen.
  • Bid voor de mensen in uw buurt die eenzaam zijn of het moeilijk hebben.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow