Gebedspunten (week 8)

Gebedspunten (week 8)

Wilt u komende week bidden voor:

Vanuit het onze vader zit er een systeem in gebed:(loven, danken en vragen)

  • Looft God voor de wonderen die we soms ervaren en kennen vanuit de bijbel.
  • Dank God voor de zegeningen en dat we als kroon op de schepping er mogen zijn.
  • Bid voor de gemeente (nieuwe predikant) en voor de mensen die bedreigd worden door ziekte, natuurgeweld en oorlog.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow