Gebedspunten (week 9)

Gebedspunten (week 9)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Looft God voor de pracht van de schepping, zoals de kieviten en spreeuwen die nu in het voorjaar weer terugkomen.
  • Dank voor uw zegeningen zoals gezondheid, welvaart, gezin, werk en dat we een relatie met God kunnen hebben.
  • Bid voor de mensen met psychische problemen of depressief zijn, opdat ze hier uit komen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow