Gebedspunten (week 47)

Gebedspunten (week 47)

Wilt u komende week bidden voor

De gemeente:

  • Bid voor een nieuwe wijkouderling in wijk 10.
  • Bid voor de mensen die trots zijn, maar het zelf niet zo zien.
  • Bid voor de zieken in onze gemeente opdat we naar elkaar omzien en oog voor elkaar hebben.
  • Dank voor de welvaart en vrede die we hier hebben, bid dat we dat ook zo zien en gebruik maken van ons stemrecht.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow