Gebedspunten (week 46)

Gebedspunten (week 46)

Wilt u komende week bidden voor

De gemeente:

  • Israël: Bid voor rust, vrede en verzoening in Israël en het conflict.
  • Bid voor de Joodse gemeenschap die onze broeders en zusters zijn.
  • Bid voor deze vele anderen die in angst en rouw zitten.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow