Gebedspunten (week 45)

Gebedspunten (week 45)

Wilt u komende week bidden voor

De gemeente:

  • Bid voor de jongeren die aan vele verleidingen blootgesteld worden.
  • Dank God dat wij, met de komst van Jezus, nu ook bij Hem mogen horen en zelf God kunnen benaderen met gebed.
  • Bid voor de mensen die God niet kennen en een onzekere toekomst tegemoet gaan.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow