Gebedspunten (week 14)

Gebedspunten (week 14)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Bid dat we meer oog voor de schepping krijgen en daar beter op gaan passen?
  • Bid voor de mensen die eenzaam zijn en niet om hulp zullen vragen.
  • Dank voor uw gaven / talenten die God u gegeven heeft en probeer daar een ander mee te helpen.
  • Bid voor de stille week opdat we ons bewust worden van het offer van Jezus.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow