Gebedspunten (week 16)

Gebedspunten (week 16)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Looft God voor de schepping en wees dankbaar voor uw zegeningen.
  • Bid voor harmonie in gezinnen, waar soms veel strijd is.
  • Bid voor uw naaste, ook die waar u misschien niet zo goed mee op kunt schieten.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow