Gebedspunten (week 18)

Gebedspunten (week 18)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Looft God voor de schepping die God aan onze voeten legt om er van te eten en op te passen. (ps 8)
  • Bid voor de gezinnen waar thuis veel spanningen zijn.
  • Bid voor de zieken die het einde zien naderen opdat ze op God vertrouwen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow