Gebedspunten (week 21)

Gebedspunten (week 21)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Bid voor de organisatie van het Pinksterfeest en dat een ieder tot zijn recht maken komen in zijn werkzaamheden
  • Bid dat het vuur van de Geest zijn uitwerking mag hebben in de levens van mensen.
  • Dank God dat dit hier zo maar in vrijheid kan, temidden van de prachtige natuur dat ook weer een getuige is van Gods werk.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow