Gebedspunten (week 24)

Gebedspunten (week 24)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Bid voor de zieken die we in onze gemeente kennen opdat ze hun heil bij God zoeken en rust vinden.
  • Looft God voor de schepping en weest je bewust dat je de kroon op de schepping bent naar Zijn beeld gemaakt.
  • Bid voor de samenleving en dat we God niet loslaten.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow