Gebedspunten (week 26)

Gebedspunten (week 26)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Bid voor de zieken in de verschillende dorpen.
  • Bid voor de mensen die van God kunnen getuigen, opdat ze de vrijmoedigheid krijgen om dat ook doen.
  • Dank voor onze welvaart hier in Nederland opdat we anderen daar ook mee kunnen helpen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow