Gebedspunten (week 28)

Gebedspunten (week 28)

Wilt u komende week bidden voor :

  • Prijst God voor de schoonheid van de schepping en het voedsel dat we er elke dag van eten. (al ervaren we dat soms niet zo)
  • Dank voor de zegeningen
  • Bid voor de zieken in de gemeente

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow