Gebedspunten (week 40)

Gebedspunten (week 40)

Wilt u komende week bidden voor

De gemeente:

  • Looft God voor de schoonheid van de schepping en dat wij als mensen speciale voorrechten hebben en op de schepping mogen passen.
  • Dank voor uw zegeningen, we hebben als mens zoveel meer voorrechten als de rest van de schepping.
  • Bid voor het Joodse volk dat na zoveel jaren eindelijk weer een eigen land hebben en nu weer terugkeren naar dat land zoals ook in de bijbel staat.

Dank God voor de welvaart die we hier hebben als je dat vergelijkt met andere landen

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow