Gebedspunten (week 33)

Gebedspunten (week 33)

Wilt u komende week bidden voor :

  • Een veilige reis voor hen die onderweg zijn van- of naar hun vakantieadres
  • De mensen die te kampen hebben met psychische ziekten
  • Voor de kerkenraad, gewone mensen die deze taak op zich hebben genomen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow