Gebedspunten (week 5)

Gebedspunten (week 5)

Wilt u komende week bidden voor de volgende onderwerpen:

  • Bid voor de mensen die in oorlogsgebieden leven
  • Bid voor allen die vervolgd worden, machtige God, omdat ze U willen volgen
  • Bid voor de zieken in onze gemeente en dat wij naar hen omzien
  • Dank God dat wij op Hem mogen vertrouwen dat Hij altijd luistert als wij biddend tot Hem komen

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow