Gebedspunten (week 3)

Gebedspunten (week 3)

Wilt u komende week bidden voor de volgende onderwerpen:

  • Bidden dat Jezus in je leven mag komen als vriend.
  • Bidden voor rust en wijsheid in de wereld.
  • De Here danken voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze gemeente

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow