Gebedspunten (week 10)

Gebedspunten (week 10)

Wilt u komende week bidden voor de volgende onderwerpen:

  • Dankbaarheid voor de schepping.
  • Dankbaarheid voor DS echtpaar hier in onze gemeente.
  • Bidden voor de oorlogen in de wereld, dat er vrede mag komen.
  • Bidden voor de overheid.
  • Bidden voor de zieken/eenzamen en die het moeilijk hebben.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow