Gebedspunten (week 23)

Gebedspunten (week 23)

Gebed voor Gaza en Israël

Barmhartige God,

Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd
onze vijanden lief te hebben,
geen kwaad met kwaad te vergelden,
en de weg van vergeving te gaan.

Wij bidden voor het Midden-Oosten:
smelt de harten van leiders en strijders,
zodat haat plaatsmaakt voor vertrouwen,
en wraak voor samenwerking en zorg.

Wij bidden voor onschuldige slachtoffers:
om troost voor wie geliefden verloren,
heling en kracht voor wie gewond raakte,
voedsel en beschutting voor de ontheemden.

Wij bidden: maak uw beloften van vrede waar,
zodat een nieuw hoofdstuk kan beginnen,
waarin ruimte is voor verhalen van allen
en allen uw gaven delen in eenvoud en vreugde.

(Dit gebed is afkomstig van Wilbert van Saane,
die door Kerk in Actie is uitgezonden naar Libanon, Beiroet)

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow