Gebedspunten (week 21)

Gebedspunten (week 21)

Wilt u komende week bidden voor de volgende onderwerpen:

  • Dank voor de schepping waar wij in mogen wonen en geef God de eer voor de schoonheid er van.
  • Bid voor de zieken die in uw wijk wonen of in uw straat opdat ze bemoedigd worden.
  • Dank voor de zegeningen die ons ten deel vallen in het welvarende Nederland
  • Bid voor de vrede in de wereld nu we de liefde voor elkaar steeds verder zien verdwijnen samen met het geloof van de mensen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow