Gebedspunten (week 15)

Gebedspunten (week 15)

Wilt u komende week bidden voor de volgende onderwerpen:

  • Looft God voor de schoonheid van de natuur zoals Hij die gemaakt heeft
  • Dank God voor uw zegeningen die u hebt
  • Bid voor uw naaste zoals de zieken van onze gemeente

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow