Gebedspunten (week 14)

Gebedspunten (week 14)

Wilt u komende week bidden voor de volgende onderwerpen:

  • Bid voor de situatie in Israël opdat men een oplossing vind voor het conflict.
  • Bid voor de zieken en hun naasten, die in uw omgeving wonen.
  • Looft God voor de schepping, dat Hij ons heeft geschapen en ons talenten gegeven heeft en de mogelijkheid om met Hem zelf in contact te komen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow