Gebedspunten (week 11)

Gebedspunten (week 11)

Wilt u komende week bidden voor de volgende onderwerpen:

  • De groep waar Goaitzen en Jack deel van uitmaken, dat zij een vruchtbare week mogen hebben in Israël!
  • Dat wij deze week mogen stilstaan bij het lijden van de Heere Jezus door in Gods woord te lezen.
  • De (ernstig) zieken dat zij Gods liefde en nabijheid mogen ervaren!
  • Daar waar oorlog is, aan vrede mag worden gewerkt!

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow