Gebedspunten (week 2)

Gebedspunten (week 2)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de kerk, opdat we samen als kerkelijke gemeente in het dorp kunnen staan.
  • de gehandicapte mensen die een strijd moeten voeren om staande te blijven.
  • de mensen die te maken hebben met overspannenheid en burnout.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow