Gebedspunten (week 1)

Gebedspunten (week 1)

Wilt u komende week bidden voor:

de regering; opdat ze voor vrede en stabiliteit zorgen.
een oprecht hart om zo God te kunnen dienen.
de vrijheid van geloof en dat we wekelijks naar de kerk mogen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow