Gebedspunten (week 12)

Gebedspunten (week 12)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Bid voor de regering opdat met wijsheid een regering wordt gevormd
  • Dank voor wonderlijke gebeurtenissen in de omgeving en dat men daar ook van getuigt
  • Bid voor het werk van Theo en Jinke de Jong in Karatara
  • Loof God voor Zijn mooie schepping, zoals bijvoorbeeld uw oog

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow