Gebedspunten (week 13)

Gebedspunten (week 13)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Dank God voor de zegeningen en wonderen die steeds weer gebeuren
  • Israël: Bid voor de Joden in Europa die zich steeds onveiliger voelen
  • Bid voor Zuid-Soedan en dat wij samen in actie komen voor hen!
  • Bid voor de zieken en hen die mantelzorg verlenen

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow