Gebedspunten (week 14)

Gebedspunten (week 14)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Mexico: Dank dat zoveel kerkleiders, ondanks de grote druk van drugskartels, trouw blijven aan hun gemeente en aan de Here God.
  • Kollumerzwaag: Dank voor de ambtsdragers die elke week weer in touw zijn voor de gemeente.
  • Israël: Dank dat de joodse bevolking beschermd werd tegen een langeafstandsraket uit Syrië.
  • Nederland: Bid voor de voorbereidingen op Pasen.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow