Gebedspunten (week 16)

Gebedspunten (week 16)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Soedan: Bid voor de naasten van de neergestoken ouderling Younan, van de Presbyteriaanse Kerk in Khartoem.
  • Midden-Oosten: Bid voor vrede en wijsheid voor de leiders die daar een rol spelen.
  • Dank God voor het verlossende werk van Jezus zodat wij toegang krijgen tot Gods zegen.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow