Gebedspunten (week 17)

Gebedspunten (week 17)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Dank God voor vergeving waar we voor in aanmerking kunnen komen als we berouw tonen.
  • Bid voor de gemeenteleden die nu in Israël zijn om meer te leren over Gods volk.
  • Dank voor het clubweekend en bid voor de voorbereidingen van het Pinksterfeest.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow