Gebedspunten (week 19)

Gebedspunten (week 19)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Indonesië: Bid voor de christelijke gouverneur Ahok, die wordt aangeklaagd, omdat hij aangaf dat moslims best op een christen mogen stemmen.
  • Kollumerzwaag: Bid voor de zieken en breng ze eens een kort bezoekje, dat kan al veel doen.
  • Bidden: Neem de tijd voor uw gebeden, wees stil, lees het woord en toon lef (om te luisteren en hiernaar te handelen).

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow