Gebedspunten (week 2)

Gebedspunten (week 2)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Bid voor de mensen die last hebben van grote angsten waardoor ze zichzelf tekort doen.
  • Bid voor een zegen over het werk van Theo en Jinke de Jong in Zuid-Afrika.
  • Dank voor de terugkeer van het Joodse volk zoals voorzegt in de bijbel.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow