Gebedspunten (week 21)

Gebedspunten (week 21)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Sri Lanka: Dank dat Dayaratne en Mala van kindertehuis contact met straatkinderen kunnen onderhouden en helpen met het zoeken naar een baan. Bid dat boeddhisten hen leren waarderen.
  • Bid voor de nabestaanden van overledenen die pijn in het hart hebben om het verlies.
  • Bid voor mantelzorgers die naasten verzorgen die niet meer zijn zoals ze altijd waren.
  • Bid voor onze plaatselijke kerken

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow