Gebedspunten (week 24)

Gebedspunten (week 24)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Laos: Bid dat aanhangers van de valse leer (die daar de kop opsteekt) tot inkeer komen en dat de valse leer zich niet verder verspreidt.
  • Zuid Afrika: Dank God voor de bescherming van Theo en Jinke die aan bosbranden zijn ontsnapt.
  • Dank voor het geweldige Pinksterfeest dat we mochten vieren en de zegen daarover.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow