Gebedspunten (week 25)

Gebedspunten (week 25)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Israël: Dank voor de hereniging van Jeruzalem en bid voor Gods vrede over dit land.
  • Tsjaad: Bid dat Douma kan verwerken wat hem is overkomen nu zijn familie hem wil vervolgen en bid dat hij zal groeien in geloof.
  • Nederland: Dank voor de welvaart die we hier in Nederland hebben, ook al wordt er wel geklaagd.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow