Gebedspunten (week 26)

Gebedspunten (week 26)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Dank voor het herstel van zieken die herstellen en genezen van ziekten en ongemakken.
  • Bid voor de mensen die, door ziekte of anders, onzeker zijn over hun toekomst, opdat ze rust bij God vinden.
  • Filipijnen: Bid dat christenen in Marawi Gods vrede ervaren. Bid om Zijn bescherming en bid dat het geweld van IS stopt.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow