Gebedspunten (week 27)

Gebedspunten (week 27)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Bid voor de jongeren die moeite hebben op school en misschien gepest worden.
  • Bid voor de vluchtelingen die huis en haard verlaten terwijl ze hier niet altijd welkom zijn.
  • Dank God dat wij, ook nu, Hem mogen ervaren.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow