Gebedspunten (week 28)

Gebedspunten (week 28)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Ethiopië: Bid voor de christenen die daar verdrukt worden, opdat ze steun bij God vinden.
  • Israël: Dank voor de terugkeer van de Joden naar het land en bid voor rust en veiligheid in het land.
  • Bid voor de mensen die eenzaam zijn, neem eens wat tijd voor (alleenstaande) buren.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow