Gebedspunten (week 30)

Gebedspunten (week 30)

  • Soedan: Bid voor kerkbewaker Azhari Tambra, die overvallen is en wiens huis gedeeltelijk gesloopt is
  • Kollumerzwaag: Bid voor de vakantiegangers dat ze een fijne vakantie genieten en dat ze veilig thuis komenen  en dat de thuisblijvers een goede zomer mogen hebben
  • Nederland: Dank voor de voorspoed die we hier hebben

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow