Gebedspunten (week 34)

Gebedspunten (week 34)

  • Kollumerzwaag: Bid voor de familie, vrienden, en kennissen van ons gemeentelid die onlangs op jonge leeftijd is overleden
  • Bid voor de wereldvrede nu er oplopende spanningen zijn met Noord-Korea
  • Dank God voor zijn zorg voor ons, al zien we dat niet altijd.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow