Gebedspunten (week 36)

Gebedspunten (week 36)

  • Bid voor de jeugd die door onwetendheid te maken kan krijgen met angsten of depressies.
  • Dank God dat Jezus op aarde gekomen is om ons te bevrijden van dingen die ons neerdrukken.
  • Bid voor de mensen die verdrukt en verdreven worden door anderen.
  • Bid voor elkaar opdat we ons licht in deze wereld laten schijnen.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow