Gebedspunten (week 37)

Gebedspunten (week 37)

  • Bid voor de families in de regio die met verlies en rouw te maken hebben.
  • Bid voor de leiders van de wereld opdat ze wijsheid ontvangen.
  • Loof God voor zijn zegen in benarde situaties.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow