Gebedspunten (week 38)

Gebedspunten (week 38)

  • Kirgizië: Pastor Miran werd vals beschuldigd en kreeg celstraf en huisarrest, bid dat hij hier weer bovenop komt.
  • Kollumerzwaag: Bid voor de ouderen die moeite hebben met ouder worden en de veranderende samenleving.
  • Israël: Dank God voor de bloei van het land, dat de Joden weer terugkeren zoals het ook in de bijbel is geprofeteerd.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow